In onderstaande tekst refereert “Triggre” aan de bedrijven in de Triggre Groep: Triggre Holding B.V., Triggre Studios B.V., Triggre Intellectual Property B.V. en Triggre Netherlands B.V. De inhoud van onze e-mailberichten (inclusief attachments) is vertrouwelijk en dient als zodanig te worden behandeld. Indien u per abuis een bericht van ons heeft ontvangen, licht dan de afzender in via een e-mailreactie en verwijder het bericht van uw systemen.

Enig ongeautoriseerd gebruik van (een deel van) onze e-mailberichten is strikt verboden. Houdt er rekening mee dat e-mail berichten veranderd kunnen worden door derden. Triggre is niet aansprakelijk voor de incorrecte of incomplete overdracht van de informatie in onze e-mail communicatie, noch voor enige vertraging in de ontvangst of schade aan uw systemen. Triggre garandeert uitdrukkelijk niet de integriteit van de communicatie, noch dat deze vrij is van virussen, interceptie or inmenging door derden.

Alle content (video, tekst, afbeeldingen) gebruikt op Triggre.com zijn gekocht van de copyright-houder of beschikbaar in het publieke domein. Indien u vermoed dat wij het copyright van copyright-houders hebben geschonden vragen wij u vriendelijk om desbetreffende copyright-houders met ons in contact te brengen.